top of page
Instrukcije iz matematike
Pythagoras Three new2.png

iNSTRUKCIJE IZ MATEMATIKE I STATISTIKE

Instrukcije iz matematike namjenjene su učenicima osnovnih i srednjih škola kao i studentima. Obuhvaćaju pomoć u učenju i polaganju ispita redovnog gradiva matematike kao i pripreme za državnu maturu. Uz individualan pristup pojašnjavanja gradiva i savjete za učenje, učenici imaju priliku pronaći svoje metode učenja i razumijevanja matematičkih problema. 

Cilj mi je, osim polaganja ispita, usredotočiti se na povezivanje matematičkih problema sa životnim situacijama s kojima se pojedini učenik susreće u svojoj svakodnevnici. Pri čemu stavljam naglasak na stjecanje znanja i postizanje matematičkih kompetencija i time matematičke pismenosti učenika.

"Matematička pismenost je sposobnost pojedinca da prepozna i razumije ulogu koju matematika ima u svijetu, da donosi dobro utemeljene odluke i da primjenjuje matematiku na načine koji odgovaraju potrebama života tog pojedinca kao konstruktivnog, zainteresiranog i promišljajućeg građanina"  

- definicija prema PISA-i, prijevod doc. dr. sc. Tomislav Šikić -

Na ovako koncipiranim instrukcijama učenici, uz moju pomoć, samostalno rješavaju zadatke, obavljaju vježbe i zapisuju. Moja uloga je odgovaranje na njihova pitanja i ukazivanje na bitne sadržaje koje još nisu usvojili te tumačenje kako se samostano snalaziti u već postojećim materijalima i kako biti što samostalniji u učenju. 

Također, u svoj rad uključujem i vježbe čiji opis možete naći u odjeljku "vježbe za mozak" na ovoj stranici.

Osim individualnih i grupnih satova, učenici mogu dobiti i uslugu mrežnih (on line) instrukcija putem video poziva.

CJENIK
u živo
Individualne
1h
25 eur
Grupne
1h
20 eur po osobi
Mrežne (online)
1h
20 eur
1h
15 eur po osobi
Vježbe za mozak

vježbe za mozak

Mišljenje i učenje ne događaju se  samo u glavi. Naši pokreti također dovode do razvoja mozga i učenja. Ova teza upravo je temelj edukacijske kineziologije koju je, nakon 20 godišnjeg istraživanja, razvio dr. sc. Paul E. Dennison, edukator i znanstvenik u suradnji sa svojom ženom i kolegicom Gail E. Dennison. Dr. Dennison je, kroz testiranja i proučavanje utjecaja pokreta na rad mozga i procese učenja, došao do osnovnog seta od 26 vježbi koje je nazvao Brain Gym aktivnostima.

"U proteklom stoljeću, poučavanje nastavnika u učionici, bilo je bazirano na premisi da je učenje mentalna aktivnost. Fizikalne komponente učenja -vidne, čujne vještine, držanje i fina motorika - su gotovo u potpunosti bile zanemarivane od strane učitelja. Učenik koji ima poteškoće u ranom školovanju rijetko postiže bolje uspjehe u učenju kasnije, osim ako se na neki način ne adresira fizikalni uzrok stresa."  

- Paul E. Dennison -

Navedene aktivnosti vode poboljšanjiu:

  • opće motoričke koordinacije, koncentracije i pamćenja

  • čitanja, pisanja, jezičnih i matematičkih vještina 

  • organizacijskih vještina 

  • logičkog mišljenja i razumijevanja 

  • emocionalne ravnoteže  

  • smanjenju hiperaktivnosti i napetosti.

Proučavajući Brain Gym aktivnosti ustanovila sam da mnoge vježbe, koje provodim kao predvježbe za učenje novih trikova u manipulaciji poi rekvizitom, upravo sadrže i elemente Brain Gyma. Kombinirajući ples, rad s rekvizitom i Brain Gym vježbe, proširla sam spektar vježbi za svladavanje nove vještine, te sam ih počela primjenjivati, ne samo na tečajevima plesa  nego i u sklopu poučavanja bilo koje materije. 

(Više o poi rekvizitu i tečajevima pogledajte pod nazivom "poi" u izborniku te u odjeljku "ples i cirkus" na ovoj stranici.) 

Radionice
Ples i cirkus

Ples i cirkus

Ples s rekvizitom u suvremenoj izvođačkoj umjetnosti nalazimo kao učestali medij. Paralelno s razvojem suvremenog plesa razvija se i suvremeni cirkus, te cirkuske vještine i ples u jednom isprepletenom odnosu pričaju naše priče.

bottom of page