top of page
plakat_edited_edited.jpg

Surface

Surface je multimedijska predstava koje se bazira na istraživanju poveznice između svjetla, zvuka, pokreta i plesa. Oblikovana oko laserske harfe predstava obrađuje suživot tehnologije i čovjeka kroz kibernetički pristup. Stvarajući iz pokreta i plesa, zvukovne i svjetlosne slike proizlazi zajednički izričaj površinom laserske mreže. Pogled u dubinu kroz val površine osnovna je premisa ove predstave.

Autori i izvođači: Tanja Puklek i Filip Borelli

Dizajn laserske harfe: Leo Bettinelli

Dizajn zvuka: Leo Betinelli i Filip Borelli

Kostimografija i scenografija: Tanja Puklek i Filip Borelli

Fotografija i grafički dizajn plakata: Filip Borelli

-          1 table and 3 chairs

  • Black Facebook Icon
bottom of page